Pozostałe druki do pobrania


Dokumenty są zapisane w formacie
Acrobat Reader .pdf   Pobierz   i/lub Ms Word (spakowane)

Wniosek o sfinansowanie zakupu zająca, kuropatwy, bażanta* w ramach programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015
Zgłoszenie polowania z udziałem cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego do KWP
Zgłoszenie polowania z udziałem cudzoziemców na terenie województwa zachodniopomorskiego do KWP
Wniosek o przystąpienie do egzaminu dla uzyskania uprawnień selekcjonerskich
Wniosek o nadanie "Medalu za Zasługi w Rozwoju Pilskiego Łowiectwa"
Wniosek o nadanie odznaczenia "Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa"
Wniosek o nadanie odznaczenia "Za Zasługi dla Łowiectwa"
Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla członka PZŁ
Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla Koła Łowieckiego
Podanie o wydzierżawienie obwodu łowieckiego
Roczny plan łowiecki
Arkusz inwentaryzacji zwierzyny 2020
Protokół z inwentaryzacji zwierząt 2018
Protokół z czynności gospodarczych
Porozumienie między DGLP a ZG PZŁ w sprawie jednolitego wzoru rocznego planu łowieckiego
Wniosek o wydanie zaświadczeń na zakup broni palnej myśliwskiej (woj. Wielkopolskie)
Wniosek o wydanie pozwolenia na broń myśliwską (woj. Wielkopolskie)
Druk zgłoszenia osób uprawnionych do odbioru wniosków w sprawie odszkodowań łowieckich
Druk do zestawienia informacji dotyczących szacowania szkód w Kole
Informacja dotyczące opłat skarbowych przy wydawaniu pozwolenia na broń palną myśliwską (woj. Wielkopolskie)
Arkusz oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
Zaświadczenie o niezaleganiu wobec Koła
Umowa użyczenia
Krajowy Rejestr Karny - Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Skierowanie do badań tuszy lisa dzikiego