Działalność organizacyjna


Okręgowa Rada Łowiecka wspólnie z Zarządem Okręgowym PZŁ w Pile jako jedno z podstawowych zadań przyjęła zaznajomienie szerokiej opinii publicznej naszego regionu z działalnością Polskiego Związku Łowieckiego m.in. poprzez informowanie o gospodarczym znaczeniu łowiectwa, popularyzowanie walorów rekreacyjnych, kulturotwórczych i wychowawczych. Wielką pomocą służą nam w tej dziedzinie nasi członkowie oraz szeroki aktyw łowiecki, którzy w sposób bezinteresowny i z wielkim zaangażowaniem przedstawiają opinii publicznej problemy gospodarki łowieckiej. Współpraca ze szkołami prowadzona jest przez Koła Łowieckie oraz Zarząd Okręgowy PZŁ. Organizowane są różne imprezy środowiskowe, mające na celu integrację środowisk myśliwskich z miejscową ludnością. Działania te przynoszą bardzo dobre rezultaty, szczególnie w dziedzinie ochrony zwierzyny. 

Otwarcie dziczej zagrody, Goraj 2004 r. Moment przecięcia specyficznej wstęgi przez, od lewej: Antoniego Przybylskiego, Sławomira Jaroszewicza, Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz Stanisława Zalewskiego, dr. Ireneusza Michasia oraz Leszka Sikorę, dyrektora Technikum Leśnego w Goraju.
 

80-lecie Polskiego Związku Łowieckiego w Pile. Wśród uczestników zaproszeni goście: od prawej: radny Sejmiku Wojewódzkiego Zenon Kułaga, poseł ziemi pilskiej Andrzej Gawłowski, kol. Stanisław Tomczyk, Łowczy Okręgowy kol. Sławomir Jaroszewicz, wiceminister ochrony środowiska Ewa Simonides, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej kol. Antoni Przybylski oraz wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki kol. Bogdan Tomaszewski.


Jednym z ważnych elementów naszych działań jest stała współpraca z młodzieżą szkolną. Przykładem może tu służyć współpraca z Zespołem Szkół Leśnych w Goraju, na którego terenie powstało Centrum Edukacji PrzyrodniczoŁowieckiej. Jest to efekt współpracy przyjaciół leśników i myśliwych, służący nie tylko myśliwym i leśnikom, ale szerszym gremiom społeczeństwa i miejscowej ludności. Centrum cieszy się wielką popularnością i jest odwiedzane przez wiele osób, w tym sympatyków łowiectwa. Organizowane są wycieczki szkolne. Ocenia się, że dotychczas obiekt ten zwiedziło około 2.500 osób.

Jednym z elementów tego Centrum będzie wybudowanie ścieżki dydaktycznej przyrodniczo-łowieckiej. Pozwoli to na zapoznanie się z problematyką łowiecką i szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego.

Uroczystego otwarcia zagrody dziczej, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Przyrodniczo-Łowieckiej w Goraju, dokonał ówczesny Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej dr Ireneusz Michaś. Została ona oceniona jako jedna z najładniejszych i najlepiej urządzonych zagród w kraju. W maju 2004 roku odbył się na niej I Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy, a we wrześniu 2005 roku odbył się Krajowy Konkurs Psów Dzikarzy. 

Uczestnicy Wielkich Łowów Powiatowych, Zlotów 2003 r.


W 2006 roku zakończono budowę sztucznej nory do szkolenia psów myśliwskich i w kwietniu przeprowadzono na niej I Regionalny Konkurs Psów Norowców.

W 1993 roku z okazji Jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku Łowieckiego zorganizowano okolicznościową wystawę w budynku Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile. Cieszyła się ona wielkim zainteresowaniem, zwiedziło ja około 6000 dzieci i młodzieży oraz myśliwych.

W 2001 roku, roku Jubileuszu 25-lecia Pilskiej Organizacji Łowieckiej, odbyły się okolicznościowe imprezy, które miały uroczysty charakter.

19 maja 2001 roku w Goraju zorganizowano Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich i po raz pierwszy Wielkopolski Konkurs Wabienia Jeleni.

Jesienią tegoż roku odprawiono uroczyste msze hubertowskie, w tym 18 listopada 2001 roku po raz pierwszy odprawiono mszę hubertowską okręgową oraz tradycyjną już w Sanktuarium Maryjnym w Lubaszu.

W 2003 roku obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 80-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.

Pilskie obchody Jubileuszu Związku odbyły się 26 września 2003 roku na strzelnicy myśliwskiej „Tarcza” w Pile. Na uroczystość tę zaproszono 250 Koleżanek i Kolegów, naszych działaczy szczebla okręgowego oraz wielu zacnych gości. Uczestniczyli w niej również Panowie Dyrektorzy i Nadleśniczowie RDLP w Pile. Zaszczyciła nas swoją obecnością ówczesna wiceminister ochrony środowiska Pani Ewa Symonides, Główny Konserwator Przyrody. Podczas tej uroczystości odznaczono ponad 150 myśliwych różnymi medalami i odznaczeniami łowieckimi. Jubileusz ten świętowano również w kołach łowieckich, zorganizowano Powiatowe Obchody, m.in. w powiecie wągrowieckim i chodzieskim.

Wielkopolskie obchody Jubileuszu Polskiego Związku Łowieckiego odbyły się 23 sierpnia 2003 roku w Poznaniu i Uzarzewie. Pilską delegację z pocztami sztandarowymi reprezentowało na tych uroczystościach ponad 180 myśliwych. Obchody te rozpoczęto uroczystą mszą w kościele Ojców Dominikanów, a następnie w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczysta akademia, na której nasz Kolega Prezes Antoni Przybylski, za całokształt działalności na rzecz polskiego łowiectwa, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Natomiast w muzeum w Uzarzewie dokonano uroczyście otwarcia wystawy „Pasje wielkopolskich myśliwych”.

Na terenie naszego Okręgu dwukrotnie odbył się przyrodniczy konkurs fotograficzny pod nazwą „Wielkie Łowy Powiatowe”. Organizatorem tych łowów był starosta złotowski, a Zarząd Okręgu PZŁ był ich współorganizatorem. Natomiast prowadzącym „Wielkie Łowy” był Łowczy Okręgowy Sławomir Jaroszewicz. W bezkrwawych łowach uczestniczyło łącznie 24 artystów fotografików. Polowanie odbywało się na terenie Nadleśnictw: Złotów, Jastrowie, Lipka i Okonek. „Na pokocie” znajdowało się zawsze bardzo dużo zdjęć z „upolowaną zwierzyną”.

Natomiast w miesiącach zimowych odbywały się zwykle poplenerowe wystawy zdjęć, które już oceniano pod względem artystycznym, a nie łowieckim. Inicjatywa ta odbiła się dużym echem i rozgłosem, gdyż dotychczas nie organizowano w kraju takich imprez. 

Starosta Złotowski, pan Mirosław Jaskulski, otwiera Wielkie Łowy Powiatowe, Zlotów 2003 r.


Źródło: biuletyn „30 lat Pilskiej Organizacji Łowieckiej” Piła 2006