Kultura łowiecka


Kultura łowiecka, jako całokształt materialnych i duchowych osiągnięć łowiectwa, jest szczególnym wyrazem działalności i zainteresowania myśliwych województwa, a później okręgu pilskiego. Osiągnięcia te widoczne są zarówno w gospodarce łowieckiej, jak i we wszystkich innych dziedzinach łowiectwa, począwszy od etyki i kończąc na sprawach organizacyjnych.

Zagadnieniami kultury zajmuje się powołana w 1981 roku specjalna komisja problemowa Wojewódzkiej, a później Okręgowej Rady Łowieckiej w Pile. Jej przewodniczącym do 1995 roku był Eugeniusz Matuszewski, a następnie został nim Maciej Strawa.

Koła łowieckie są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi kultywującymi tradycje łowieckie. Już 15 kół spośród 53 posiada swoje sztandary. Wiele z nich zaprojektowało także swoje godła i wykonało oznaki. Wyrazem przywiązania myśliwych do kultury są także medale wykonywane najczęściej z okazji jubileuszy kół łowieckich.

Jubileusze są okazją do organizacji ich uroczystych obchodów. Szczególny charakter miały pilskie obchody 60-lecia (1983), 70-lecia (1993) i 80-lecia (2003) Polskiego Związku Łowieckiego. Starannie zostały przygotowane i przeprowadzone obchody jubileuszu 20-lecia (1996) i 30-lecia (2006) Pilskiej Organizacji Łowieckiej. Większość kół łowieckich bardzo uroczyście świętuje jubileusze swojej działalności. Z tej okazji bardzo często wydawane są monografie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt prowadzenia kronik przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Pile oraz przez kilka kół (m.in. „Wieniec” w Mirosławcu, „Ostoja” w Chodzieży, „Daniel” w Podaninie, „Jodełka” w Mirosławcu, „Knieja” w Krajence i Wojskowe Koło Łowieckie „Grandel” w Pile. Wielu myśliwych posiada umundurowanie organizacyjne, a w kilku kołach wszyscy jego członkowie posiadają mundury łowieckie.

Dbałość o wartości kultury i religii przez pilskich myśliwych doprowadziła do odbudowy kaplicy św. Huberta w Dobrzycy. Aktualnie tym miejscem kultu, ze strony myśliwych opiekuje się Koło Łowieckie „Żubr” w Pile. Od 1995 roku myśliwi wraz z leśnikami organizują co roku msze św. w Sanktuarium Maryjnym w Lubaszu pod Czarnkowem. Uroczyste msze św. hubertowskie zorganizowano w Pile (1996), Starej Łubiance (1998), a następnie już jako okręgowe co roku – w Zakrzewie koło Złotowa (2001), Trzciance (2002), Pile (2003), Jastrowiu (2004) i Czarnkowie (2005). Msze św. hubertowskie odprawiane są w intencji żywych i zmarłych myśliwych. Towarzyszy im uroczysta oprawa w postaci pocztów sztandarowych, darów lasu i muzyki myśliwskiej. Ponadto msze św. odprawiane są z okazji jubileuszy kół łowieckich, polowań hubertowskich i innych okoliczności.

Duży wpływ na rozwój kultury łowieckiej ma od 1995 roku organizacja na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju wielkopolskiego konkursu sygnalistów myśliwskich. Początkowo jako przegląd województwa pilskiego, przerodził się w otwarty konkurs województwa wielkopolskiego z udziałem sygnalistów z całego kraju. Znacznie wzrosła liczba jego uczestników, z niespełna czterdziestu do około stu pięćdziesięciu. Od 2003 roku konkursy te są eliminacjami do ogólnopolskiego konkursu sygnalistów myśliwskich „O Róg Wojskiego”. Przy tej okazji od 2002 roku dokonywany jest także przegląd zespołów rodzinnych. Interesującą inicjatywą jest wielkopolski konkurs wabienia jeleni, odbywający się w Goraju od 2000 roku. Odpowiedzialnym za organizację konkursów sygnalistów myśliwskich jest Maciej Strawa, a konkursów wabienia jeleni – Szymon Maćkowiak. Wspomniane konkursy oraz organizowane przy tej okazji wystawy i pokazy psów ras myśliwskich odbywające się w Goraju umożliwiają rozwój zainteresowań łowieckich i pogłębiania specjalistycznych umiejętności. Dzieje się tak dzięki dobrze układającej się współpracy z dyrekcją i radą pedagogiczną Zespołu Szkół Leśnych w Goraju oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile. Ma ona miejsce w dziedzinie szkolenia, kynologii i kultury łowieckiej. Wspólne cele umożliwiły wychowanie wielu pokoleń myśliwych. Za zasługi na rzecz kultury łowieckiej Zespół Szkół Leśnych w Goraju został odznaczony Medalem św. Huberta. 

Okręgowa Msza Hubertowska. Czarnków, 2005 r.


Współpraca ze szkołami realizowana jest przez koła łowieckie. Na szczeblu okręgowym dwukrotnie (1998 i 2003 r.) zostały zorganizowane konkursy plastyczne pt. Łowiectwo w oczach dziecka. Cieszyły się wśród dzieci i młodzieży bardzo dużym zainteresowaniem i zostały uwieńczone wystawą nagrodzonych i wyróżnionych prac. 

IX Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – koncert galowy, 2003 r.


Na terenie pilskiego okręgu łowieckiego działa kilka zespołów trębaczy myśliwskich. Najbardziej znanym i utytułowanym jest Zespół Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Goraju działający od 1982 roku. W ostatnich latach zdobył na ogólnopolskich konkursach sygnalistów myśliwskich „O Róg Wojskiego” mistrzostwo Polski (1999), wicemistrzostwo Polski (1996, 1998, 2001) i kilkukrotnie zajął trzecie miejsce (2000, 2003, 2005). Zespół wielokrotnie koncertował za granicą kraju i uczestniczył w konkursach międzynarodowych. W 2001 roku zespół wydał płytę CD pt. Sygnały i utwory muzyki myśliwskiej. Najważniejszym wydarzeniem w historii zespołu była audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie (2001). Kierownikiem zespołu jest Maciej Strawa, a drugim kierownikiem Paweł Strawa. Drugim zespołem działającym w okręgu pilskim jest Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Piłki k. Chodzieży skupiający sygnalistów z Nadleśnictwa Podanin i kół łowieckich powiatu chodzieskiego. Kierownikiem zespołu jest Jarosław Kowal. Ponadto działają jeszcze inne, mniejsze zespoły, np. w kołach łowieckich „Bażant” w Białośliwiu i „Myśliwiec” w Biskupicach oraz Nadleśnictwach Krucz, Wronki, Sarbia i Złotów. 

Audiencja generalna Zespołu Trębaczy Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Goraju u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie (7.11.2001 r.)


Współpraca ze środkami społecznego przekazu nabiera coraz większego znaczenia i rozmachu. Wielokrotnie artykuły o łowiectwie, relacje z jubileuszy kół, polowań oraz spotkań z dziećmi i młodzieżą, a także wywiady ukazywały się na łamach prasy regionalnej i lokalnej naszego okręgu. Wymienić tutaj należy takie tytuły prasowe jak: Tygodnik Nowy, Tygodnik Pilski, Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski, Tygodnik Notecki i Echa Nadnoteckie, a także ogólnopolską prasę łowiecką – Łowiec Polski i Brać Łowiecka. Szczególną rolę w naszym środowisku pełni Zachodni Poradnik Łowiecki. Jest to kwartalnik współredagowany przez myśliwych Wielkopolski, którego siedziba redakcji mieści się w Pile. Wielokrotnie relacje z działalności łowieckiej pojawiły się w Radiu Sto, Radiu Merkury Poznań i Radiu Koszalin, a także w telewizji kablowej Astra i Telewizji Polskiej Poznań.

Źródło: biuletyn „30 lat Pilskiej Organizacji Łowieckiej” Piła 2006