Kynologia


Komisja Kynologiczna ORŁ, zwana dawniej Komisją Upowszechniania Psa Myśliwskiego działa nieprzerwanie od początku istnienia Pilskiej Organizacji Łowieckiej. Główną ideą działalności komisji jest popularyzacja polowania z psami myśliwskimi i wspieranie ich hodowli. Ideę tę bardzo prężnie realizowano od początku prac komisji, organizując liczne pokazy i szkolenia dla myśliwych i kandydatów oraz konkursy i próby użytkowości. Wysokie wówczas stany zwierzyny drobnej, a szczególnie ptactwa, kierowały uwagę myśliwych w stronę psów legawych. To głównie tej grupie psów poświęcony był pierwszy Regionalny Konkurs Wyżłów i Psów Małych Ras, przeprowadzony 16.09.1979 r. w Kaczorach. Kolejnymi imprezami kynologicznymi były Wiosenne Próby Polowe Wyżłów i Psów Małych Ras, które odbywały się tradycyjnie w kwietniu od 1984 do 1987 roku. Animatorem tych działań był Kazimierz Ksycki – założyciel i wieloletni przewodniczący Komisji Upowszechniania Psa Myśliwskiego, wielki autorytet, znawca i doświadczony przewodnik psów.

W kolejnych latach zachodzące w naszym kraju przemiany ustrojowe, ekonomiczne i środowiskowe nie sprzyjały rozwojowi kynologii. Drastyczny spadek liczebności zwierzyny drobnej, spowodował równie zdecydowany spadek zainteresowania hodowlą wyżłów. Brakowało infrastruktury niezbędnej do szkolenia psów dzikarzy, norowców. Podejmowane próby zmiany tego stanu rzeczy napotykały na niezliczone przeciwności. 

Konkurs Regionalny Psów, 1984 r. Zwycięzcy ze swymi panami.


Wyraźne ożywienie działalności Komisji Kynologicznej nastąpiło po 2000 roku. Do programu szkolenia kandydatów na myśliwych włączono praktyczne pokazy szkolenia i pracy psów myśliwskich, organizowane na terenie OHZ LP Nadleśnictwa Złotów przez Krzysztofa Janiaka. W Goraju, przy okazji konkursów trębaczy rokrocznie organizowane są pokazy psów ras myśliwskich – namiastki wystaw, cieszące się dużą popularnością. W 2004 roku komisja zorganizowała 2 edycje kursu dla myśliwych z zakresu układania i prowadzenia psów tropowców, który ukończyło 46 myśliwych i leśników. 

II Regionalny Konkurs Psów Dzikarzy, Goraj 2005 r.


Największym jednak sukcesem Komisji Kynologicznej i ZO PZŁ było stworzenie Centrum Szkolenia Psów Myśliwskich w Goraju. Dzięki nawiązanej w 2003 roku przez okręgowe władze łowieckie współpracy z Lasami Państwowymi, Zespołem Szkół Leśnych w Goraju oraz Starostwem Powiatowym w Czarnkowie powstał projekt zbudowania zagrody dziczej i sztucznej nory. Budowę zagrody zakończono wiosną 2004 roku i krótko po tym – w maju, przeprowadzono na niej I Regionalny Konkurs Psów Dzikarzy. Dotychczas odbyły się na gorajskiej zagrodzie 4 konkursy dzikarzy, w tym jeden krajowy o randze mistrzostw Polski w 2005 r. Sztuczną norę lisią wybudowano na przełomie 2004 i 2005 roku, a I Regionalny Konkurs Norowców przeprowadzono na niej 1.04.2006 r. Ze względu na sposób lokalizacji i urządzenia oraz technikę wykonawczą, gorajskie Centrum Szkolenia Psów Myśliwskich uważane jest aktualnie za najlepszy obiekt tego typu w kraju.

W sierpniu 2004 i 2005 roku Koło Łowieckie „Bory Kujańskie” w Kujanie k. Złotowa zorganizowało dwukrotnie Regionalne Konkursy Psów Tropowców. Wysoka frekwencja i poziom organizacyjny konkursów zaowocował przyznaniem prawa do organizacji w 2006 r. konkursu krajowego.

Niestety w pilskich łowiskach jest nadal wyraźnie odczuwalny niedostatek dobrze ułożonych, pracujących psów myśliwskich. Obserwujemy jednak wzrost wśród myśliwych chęci posiadania rasowego psa myśliwskiego, a duży udział młodych kilku- i kilkunastomiesięcznych psów prezentowanych w Jubileuszowym V Pilskim Przeglądzie Psów Ras Myśliwskich oraz zdecydowane w ostatnich latach działania Komisji Kynologicznej pozwalają optymistycznie spoglądać w przyszłość.

Źródło: biuletyn „30 lat Pilskiej Organizacji Łowieckiej” Piła 2006