Poprzednie władze


1976 - 1981

Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Andrzej Śliwiński
Z-ca Prezesa: Kazimierz Grzesiak
Sekretarz: Bogumiła Hromiak
Członkowie: Józef Cieślik
Wacław Gaca
Witold Górecki
Jan Juroszek
Kazimierz Łakomy
Józef Partyka
Henryk Pempera
Z-cy Członków: Hieronim Dreger
Kazimierz Ksycki
Antoni Przybylski
Henryk Wieczorek
Henryk Wojtczak
Zarząd Wojewódzki
Łowczy: Henryk Łangowski
Z-cy Łowczego: Romuald Judycki
Eugeniusz Matuszewski
Sekretarz: Lucjan Pietrusza
Skarbnik: Jan Jóźwiak
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Zenon Cesarczyk
Wojewódzki Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego
Rzecznicy: Andrzej Dietrich
Stanisław Bydłowski
Wojewódzki Sąd Łowiecki
Przewodniczący: Zbigniew Zasada

1981 - 1986

Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Hieronim Dreger (od 29.04.1981r>)
Z-ca Prezesa: Jan Korzeniowski
Sekretarz: Jan Juroszek
Członkowie: Bronisław Białkowski
Stanisław Bydłowski
Grzegorz Ciosański
Witold Górecki
Zenon Graczyk
Kazimierz Ksycki
Henryk Łangowski
Stanisław Nagiewicz
Z-cy Członków: Zygmunt Długi
Mieczysław Jasiński
Stanisław Jendrzejewski
Romuald Judycki
Kazimierz Łakomy
Zarząd Wojewódzki
Przwodniczący: Henryk Łangowski
Z-cy Przewodniczącego: Jan Jóźwiak
Antoni Przybylski
Sekretarz: Romuald Judycki
Skarbnik: Kazimierz Pilonis
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Stefan Leśnicki
Marian Sidorski
Wojewódzki Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego
Rzecznik: Andrzej Dietrich
Wojewódzki Sąd Łowiecki
Przewodniczący: Zbigniew Zasada
Komisja Strzelectwa Myśliwskiego
Przewodniczący: Janusz Kobyliński
Komisja Egzaminacyjna
Przewodniczący: Feliks Latuszek
Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego
Przewodniczący: Kazimierz Ksycki
Komisja Hodowlana
Przewodniczący: Stefan Ginter
Komisja Oceny Trofeów Łowieckich
Przewodniczący: Henryk Łangowski
Komisja Propagandy
Przewodniczący: Eugeniusz Matuszewski

1986 - 1990

Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Hieronim Dreger
Z-ca Prezesa: Stanisław Tomczyk
Sekretarz: Jan Juroszek
Członkowie: Witold Górecki
Zenon Graczyk
Feliks Latuszek
Józef Łączka
Ryszard Matusiak
Stanisław Nagiewicz
Kazimierz Pilonis
Grzegorz Ziółkowski
Z-cy Członków: Roman Hibsz
Stanisław Jendrzejewski
Kazimierz Lewenko
Henryk Marciniak
Bogdan Tomaszewski
Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Jerzy Górecki
Z-cy Przewodniczącego: Jan Jóźwiak
Henryk Łangowski
Sekretarz: Antoni Przybylski
Skarbnik: Zenon Kułaga
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Stefan Leśnicki
Jerzy Tarkowski
Wojewódzki Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego
Rzecznik: Zygmunt Dominikowski
Wojewódzki Sąd Łowiecki
Przewodniczący: Zbigniew Zasada
Komisja Strzelectwa Myśliwskiego
Przewodniczący: Bogdan Tomaszewski
Komisja Egzaminacyjna
Przewodniczący: Feliks Latuszek
Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego
Przewodniczący: Kazimierz Ksycki
Komisja Hodowlana i Ochrony Środowiska
Przewodniczący: Stanisław Tomczyk
Komisja Oceny Trofeów Łowieckich
Przewodniczący: Henryk Łangowski
Komisja Propagandy
Przewodniczący: Eugeniusz Matuszewski

1990 - 1995

Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Hieronim Dreger
Z-ca Prezesa: Henryk Łangowski
Sekretarz: Zygmunt Binek
Członkowie: Antoni Czaplewski
Stefan Ginter
Kazimierz Łapa
Bogumił Masiakowski
Bronisław Niemiec
Antoni Przybylski
Kazimierz Stefański
Alojzy Szczepaniak
Zygmunt Szopiński
Zbysław Thomas
Bogdan Tomaszewski
Z-cy Członków: Stanisław Jendrzejewski
Jerzy Malita
Eugeniusz Wardziński
Ryszard Standio
Zygmunt Świercz
Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Jerzy Górecki
Z-cy Przewodniczącego: Jan Jóźwiak
Stanisław Tomczyk
Sekretarz: Sławomir Jaroszewicz
Skarbnik: Andrzej Dietrich
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Jerzy Tarkowski
Wojewódzki Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego
Rzecznicy: Zygmunt Dominikowski
Stanisław Garasimczyk
Wojewódzki Sąd Łowiecki
Przewodniczący: Zbigniew Zasada
Komisja Strzelectwa Myśliwskiego
Przewodniczący: Kazimierz Stefański
Komisja Egzaminacyjna
Przewodniczący: Henryk Łangowski
Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego
Przewodniczący: Zygmunt Binek
Komisja Hodowlana i Ochrony Środowiska
Przewodniczący: Stanisław Tomczyk
Komisja Oceny Trofeów Łowieckich
Przewodniczący: Antoni Przybylski
Komisja Propagandy
Przewodniczący: Eugeniusz Matuszewski

1995 - 2000

Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Hieronim Dreger
Z-ca Prezesa: Henryk Łangowski
Sekretarz: Jan Jóźwiak
Członkowie: Bogdan Giergielewicz
Jerzy Górecki
Stanisław Jendrzejewski
Jerzy Malita
Bronisław Niemiec
Andrzej Piechocki
Antoni Przybylski
Kazimierz Stefański
Jan Szettel
Zbysław Thomas
Bogdan Tomaszewski
Eugeniusz Wardziński
Z-cy Członków: Andrzej Ćwiek
Joachim Dolny
AndrzejDywel
Walerian Łabuz
Alojzy Szczepaniak
Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Janusz Ożga
Z-cy Przewodniczącego: Stanisław Tomczyk
Sławomir Jaroszewicz
Sekretarz: Eugeniusz Matuszewski
Skarbnik: Maciej Kondelka
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Jerzy Tarkowski
Wojewódzki Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego
Rzecznik: Stanisław Garasimczyk
Wojewódzki Sąd Łowiecki
Przewodniczący: Andrzej Dietrich
Radca Prawny: Zbigniew Zasada
Komisja Strzelectwa Myśliwskiego
Przewodniczący: Bogdan Tomaszewski
Komisja Egzaminacyjna
Przewodniczący: Henryk Łangowski
Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego
Przewodniczący: Wiesław Waliłko
Komisja Hodowlana i Ochrony Środowiska
Przewodniczący: Stanisław Tomczyk
Komisja Oceny Trofeów Łowieckich
Przewodniczący: Antoni Przybylski
Komisja Etyki, Tradycji i Informacji
Przewodniczący: Maciej Strawa

2000 - 2005

Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Antoni Przybylski
Z-ca Prezesa: Stanisław Tomczyk
Sekretarz: Bogumiła Markiewicz
Członkowie: Joachim Dolny
Hieronim Dreger
Jerzy Górecki
Stanisław Jendrzejewski
Jerzy Malita
Bronisław Niemiec
Andrzej Piechocki
Maciej Piekarski
Krzysztof Rębarz
Kazimierz Stefański
Zbysław Thomas
Bogdan Tomaszewski
Zarząd Okręgowy
Łowczy Okręgowy: Janusz Ożga (do 26.02.2003r.)
Łowczy Okręgowy: Sławomir Jaroszewicz (od 26.02.2003r.)
Członkowie: Zygmunt Troczyński
Maciej Strawa
Jacek Kulpiński (od 5.06.2003r.)
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Marek Ejsymont
Wojewódzki Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego
Rzecznik: Stanisław Garasimczyk
Wojewódzki Sąd Łowiecki
Przewodniczący: Andrzej Dietrich
Radca Prawny: Zbigniew Zasada
Komisja Strzelectwa Myśliwskiego
Przewodniczący: Kazimierz Stefański
Komisja Egzaminacyjna
Przewodniczący: Antoni Przybylski
Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego
Przewodniczący: Krzysztof Janiak
Przewodniczący: Jacek Kulpiński (od 5.06.2003r.)
Komisja Hodowlana i Ochrony Środowiska
Przewodniczący: Stanisław Tomczyk
Komisja Oceny Trofeów Łowieckich
Przewodniczący: Hubert Banaś
Komisja Kultury Łowieckiej
Przewodniczący: Maciej Strawa

2005 - 2010

Okręgowa Rada Łowiecka
Prezes: Antoni Przybylski
Z-ca Prezesa: Zbysław Thomas
Sekretarz: Bogumiła Markiewicz
Członkowie: Hubert Banaś
Henryk Buczkowski
Hieronim Dreger
Maciej Kondelka
Jan Korzeniowski
Edward Kryka
Jerzy Malita
Bronisław Niemiec
Andrzej Piechocki
Maciej Piekarski
Roman Rożek
Jerzy Tarkowski
Zarząd Okręgowy
Łowczy Okręgowy: Sławomir Jaroszewicz
Członkowie: Zygmunt Troczyński
Maciej Strawa
Jacek Kulpiński
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Marek Ejsymont
Okręgowy Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego
Rzecznik: Stanisław Garasimczyk
Okręgowy Sąd PZŁ
Przewodniczący: Andrzej Dietrich
Komisja Strzelectwa Myśliwskiego
Przewodniczący: Krzysztof Rębarz
Komisja Egzaminacyjna
Przewodniczący: Antoni Przybylski
Komisja Upowszechniania Psa Myśliwskiego
Przewodniczący: Jacek Kulpiński
Komisja Hodowlana i Ochrony Środowiska
Przewodniczący: Stanisław Tomczyk
Komisja Oceny Trofeów Łowieckich
Przewodniczący: Jerzy Górecki
Komisja Kultury Łowieckiej
Przewodniczący: Maciej Strawa
Komisja ds. Wniosków o Nadanie Odznaczeń Łowieckich
Przewodniczący: Hieronim Dreger
Kapelan Pilskich Myśliwych
ks. Kazimierz Serafin

Źródło: biuletyn „30 lat Pilskiej Organizacji Łowieckiej” Piła 2006